Privacybeleid Engels

Geachte klant,

Mothr Earth Proof - biologisch huidverzorgingsritueel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij hebben de intentie om uw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Laat het ons weten als we iets voor je kunnen doen met betrekking tot je persoonlijke gegevens. Hieronder kunt u onze privacyverklaring lezen.

Contactgegevens

https://www.mothrearthproof.com

info@mothrearthproof.com

Persoonlijke gegevens die wij verwerken

MOTHR EARTH PROOF verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-adres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel aan te maken op deze website, in correspondentie en telefonisch

 • Locatie gegevens

Informatie over uw activiteiten op onze website

 • Gegevens over je surfgedrag op verschillende websites (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf deel uitmaakt van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van klanten via een app
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Bankrekeningnummer

Speciale en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. We raden ouders daarom aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mothrearthproof.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op welke basis verwerken wij persoonsgegevens?

MOTHR EARTH PROOF verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren

- Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten aan u te leveren

MOTHR EARTH PROOF analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

MOTHR EARTH PROOF volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

MOTHR EARTH PROOF verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

MOTHR EARTH PROOF #verantwoordelijkheid neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MOTHR EARTH PROOF) tussen zit. MOTHR EARTH PROOF gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

#use_explanation

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MOTHR EARTH PROOF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

#retention_period

MOTHR EARTH PROOF verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MOTHR EARTH PROOF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

MOTHR EARTH PROOF deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MOTHR AARDE PROOF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt MOTHR EARTH PROOF jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw expliciete toestemming.

[voeg hier een tabel toe met: de categorie waartoe de derde behoort, naam en rechtsgebied, doel en welke gegevens].

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MOTHR EARTH PROOF gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. MOTHR EARTH PROOF gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen worden onthouden. Ook worden deze cookies gebruikt om de website goed te laten werken en te optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben we je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser.

Zie voor uitleg: https://veiliginternetten.nl/themes/positie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de social media bedrijven. Hieronder een overzicht:

[ Bijvoorbeeld:

Cookie: Googly Analytics

Naam: _utma

Functie: Analytische cookie die websitebezoeken meet

Bewaartermijn: 2 jaar ]

Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MOTHR EARTH PROOF en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mothrearthproof.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is om je privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

MOTHR EARTH PROOF wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MOTHR EARTH PROOF neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mothrearthproof.com